I dagens betalingsmarked finnes det en rekke gode løsninger, og det er til enhver tid mye nytt på markedet. Å velge riktig betalingsterminal for bedriften kan fort bli en overveldende oppgave. Hvis en foretrekker en mobil terminal finnes det mange av disse. Utfordringen er at de ofte ikke har muligheten til å integrere med andre systemer, som f.eks regnskap. Her er vår visjon, vi så behovet for å komme opp med en helhetlig og fleksibel betalingsløsning, som effektiviserer, automatiserer og fjerner dobbelt og trippel-arbeid. 

TidyPay er skybasert og totalintegrert med Tripletex. Når transaksjonen er gjennomført på terminalen er den også oppdatert i Tripletex. Tidypay kommuniserer også med lagersystemet til kunden, og når det står “godkjent” på terminalen er betalingen bokført og lagerbeholdningen er oppdatert. Og dette er uansett hvor du befinner deg. 

Dine kunder trenger kanskje penger umiddelbart på konto nå; mer enn noen gang.  Tidypay er et godkjent kassasystem, hvor betaling og regnskap er i ett system, på en håndholdt terminal. Med løsningen vår så følger vi betalingen fra kunden og frem til den er bokført i regnskapet. Vi er bindeleddet mellom betalingen og dere regnskapsførere. 

Kunden får bedre likviditet da betalingen skjer direkte med kort, kontant eller delbetaling. Ved ønsket delbetaling, kan kunden direkte fra terminalen foreta en kredittsjekk og opprette delbetaling via Resurs bank. Da blir betalingen enkel for kunden og kundens kunder.

  1. Integrert med Tripletex 
  2. Bokføring er fullstendig automatisert
  3. Ordre- og prosjektstyring med Tripletex på terminal
  4. Tidypay er et godkjent kassesystem i henhold til Kassasystemloven
  5. Bedre likviditet med kort, kontant og delbetaling
  6. Utfører kredittsjekk på terminal med delbetaling fra Ressursbank
  7. Elektronisk fakturering (eFaktura og EHF)
  8. Sluttkontrollskjemaene sendes som vedlegg med faktura på epost

Tror du dette kan passe til dine kunder, se mer på Tidypay.no