Frakt, angrerett og retur

Frakt

Alle priser er oppgitt ekslusiv merverdiavgift. Frakt kommer i tillegg med mindre annet fremgår uttrykkelig. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet, eksempelvis porto, frakt, emballasje m.m.

NORGESPAKKEN – 185,-

Tidypos AS tar forbehold om endringer i priser og vilkår. Ved endringer fremkommer disse tydelig før vare kjøpes. Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som angitt i ordrebekreftelsen.

Tidypos AS har risikoen for produktene inntil levering av varen eller tjenesten til kunden eller representant utpekt av kunden. Levering er skjedd når kunden, eller dennes representant, har fått varen eller tjenesten i sin besittelse.

Dersom leveringen av produktet blir forsinket, vil Tidypos AS gi kunden informasjon så fort Tidypos AS har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet er utsolgt.

Avhengig av produktets art og forsinkelsens lengde kan kunden etter omstendighetene kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal Tidypos AS levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til kjøpsloven.

Kjøperen må gi Tidypos AS melding om bruk av angreretten innen 7 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

• Ved bruk av angrerett

Dersom du benytter deg av angreretten vil du bli pålagt å betale 50% av 6 mnd. lisens med mindre annet er avtalte med Tidypos AS. 

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

• Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter avtalen er signert.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Tidypos AS uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper må selv dekke de direkte kostnadene ved å returnere varen. Utover de direkte returkostnadene vil kjøper ikke bli pålagt ytterligere kostnader som følge av at kjøper utøver angreretten, så lenge varene returneres i samme stand og mengde som de ble mottatt. Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Ved bruk av angreretten vil Tidypos AS tilbakebetale kjøpesummen senest 14 dager fra Tidypos AS fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Tidypos AS har rett til å holde tilbake betalingen inntil varene er mottatt fra kjøper eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

• Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom Tidypos AS ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra Tidypos AS

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Retur

Mailen til info@tidypay.no må inneholde følgende informasjon:

• Hvilken produkttype det gjelder

• Feilbeskrivelse

Varen min mangler. Hva gjør jeg?

Hvis en eller flere varer mangler i forsendelsen din (som er med på leveringsbekreftelsen) ber vi deg kontakte kundesenteret på e-post til info@tidypay.no E-posten må inneholde ditt ordrenummer og varenummer på varen(e) som mangler.

Jeg har mottatt feil vare. Hva gjør jeg?

Hvis du har mottatt en annen vare enn den som står på ordrebekreftelsen din må du ta kontakt med kundesenteret på e-post til info@tidypay.no  E-posten må inneholde ditt ordrenummer og varenummer på varen(e), samt en kort beskrivelse av hva som er feil.

Varen min er transportskadet. Hva gjør jeg?

Gjør en anmerkning om skaden på sjåførens håndterminal/fraktbrev.

Ta så umiddelbart kontakt med Kundesenteret på info@tidypay.no

Inntil saken er avklart er det fint om du tar vare på produktet og emballasjen.