Spørreskjema

Vi trekker lodd blant deltakende

til en sommergave av en verdi av kr. 500,- 

Varighet 1-2 min.
Besvar spørsmålene fra 1 til 5 stjerner,
hvor 1 stjerne er lavest og 5 stjerner er høyest

Spørreskjema