Med innovativ teknologi følger også nye måter å handle på for forbrukerne der hjemme. De får enklere og mer sømløse alternativer, som igjen betyr at du som aktør i markedet kan nå bredere ut med ditt tilbud.  Bare de siste årene har tilbudet innen ulike betalingsløsninger eksplodert, og vi i Tidypay ser en rekke unike trender som blomstrer frem i kjølvannet av den teknologiske innovasjonen. Utviklingen i årene fremover vil med andre ord bli definerende for netthandelen og de ulike betalingsløsningene som finnes. 

E-handelen: kjøpers marked

Selv om det ligger en viss risiko i å gå i spissen for splitter nye teknologiske løsninger, er det også slik at man som beslutningstager i bransjen kan bli hengende bakpå rent konkurransemessig om man ikke følger tritt med utviklingen. Forbrukerne er kresne, og søker ofte mot de mest tilgjengelige og lettanvendelige løsningene. Driver du nettbutikk vet du derfor antakelig hvor viktig en up-to-date betalingsløsning er for god resultatoppnåelse. 

Markedet opplever økt flyt som følge av de stadig mer sofistikerte betalingsløsningene som kommer på banen, og når det dine kunder trenger kun er et sveip eller to unna, ligger utfordringen heller i å nå ut blant havet av konkurrenter. 

Nye trender definerer markedet

Kunstig intelligens

I løpet av de siste årene har vi sett flere nye trender springe frem etter hvert som teknologien utvikles og tilpasses. Kunstig intelligens og maskinlæring brukes i stadig større grad for å gi forbrukerne en sømløs opplevelse når de handler på nett. Denne teknologien brukes også bredt i alt fra omfattende dataanalyse til utvikling av betalingsløsninger og sikkerhetssystemer. 

Et annet viktig aspekt ved kunstig intelligens og maskinlæring er bruksområder innen analyse og behandling av data. Med automatiserte og intelligente systemer kan nemlig massive mengder med brukerdata analyseres automatisk, hvor den verdifulle informasjonen dermed brukes til å forbedre og videreutvikle de digitale betalingsløsningene.

Du har kanskje lagt merke til at nettbanken din har blitt «smartere» med årene? KI-systemer som analyserer mønstrene i nettbanken kan nemlig gjøre det enklere for deg som bruker å styre økonomien – i tillegg til at smarte kundebehandlingssystemer gir deg rask hjelp når du trenger det. Kunstig intelligens og maskinlæring har kommet for å bli, og vil de neste årene antakelig bidra til en revolusjonering innen databehandling og utvikling av nye systemer.

Mobil e-handel

Mobil e-handel har eksplodert de siste årene – og det viser ingen tegn til å stoppe. Det økende antallet mobile transaksjoner bidrar til at hovedvekten av teknologien også blir rettet mot det mobile forbrukermarkedet. Noen av disse teknologiene er kun i startgropen for hva som er mulig, og vil i årene fremover utvikle seg til å bli markedsdefinerende bransjestandarder. 

Det er vanskelig å si med sikkerhet akkurat hvordan fremtidens mobile e-handel vil foregå – men vi ser i dag en sammensveising av flere ulike teknologier som kommer sammen og danner en sømløs og tilgjengelig opplevelse på tvers av plattformer og bransjer. 

VR og AR benyttes for eksempel aktivt av flere aktører innen e-handel, og med kunstig intelligens og maskinlæring på fremmarsj vil vi antakelig se en interessant symbiose mellom de ulike teknologiene etter hvert som de utvikler seg i tråd med hverandre. Mobil e-handel vil altså forme industrien i årene fremover, og mobile enheter vil bli brukt til langt mer enn kun å sende og motta penger. Med intelligente systemer og stadig kraftigere enheter vil mobilen i lommen bli en base for økonomisk styring.

Teknologi og grensesnitt: sikrere betaling

Et annet viktig aspekt ved netthandelen er sikkerhet og hindring av svindel. Her spiller vi som tilbyderne av betalingsløsninger en viktig rolle, da vi har ansvaret for at din transaksjon skjer trygt og enkelt. Svindlerne bruker stadig mer sofistikerte metoder, og med dagens teknologi innen kunstig intelligens og maskinlæring kan vi lettere oppdage og bekjempe disse forsøkene på uærlig atferd i netthandelen. 

I tillegg er teknologi som biometrisk betaling – hvor man identifiseres for eksempel via fingeravtrykk, ansikts- eller stemmegjenkjenning – med på å bidra til en sømløs og trygg opplevelse når dine kunder handler på nett. 

Økt samarbeid

Selv om teknologien i seg selv bidrar til nye løsninger er ikke dette hele historien bak de mer åpne og tilgjengelige betalingsløsningene vi ser i dag. Med tiden ser vi mindre lukket konkurranse, og heller et større fokus på åpent samarbeid med de andre aktørene på markedet. I det store og det hele bidrar dette til en bedre brukeropplevelse for oss som kunder, da systemene snakker sømløst sammen – også på tvers av konkurrentene.

Ta Vipps som eksempel – en så utstrakt og allsidig løsning at den har havnet i dagligtalen vår.

Veien fremover

Fremtiden kan kanskje føles usikker, og med de ekstraordinære tidene vi lever i er det heller ikke så rart. Men der det er usikkerhet er det også rom for innovasjon. Tidypay har utviklet en innovativ kombinert kasse- og betalingsterminal, og vil være med på å definere teknologien også i årene fremover.

Vi gleder oss til å vise deg det vi har å komme med i 2021!