Når du skal markedsføre dine produkter og tjenester kan det være fristende å nå ut så bredt som mulig. Denne tankegangen er forståelig: Du vil jo at så mange som mulig skal se ditt tilbud … eller?

Når det kommer til digital markedsføring lønner det seg å identifisere sin kundegruppe før man legger ned for mye tid og ressurser i kampanjen. Ved å snevre inn kampanjen til å rette seg spesifikt mot de relevante kundegruppene vil du oppleve større engasjement og interaksjon fra dag én.

Hvordan bør du gå frem for å identifisere og segmentere kundegruppene? Det er her Facebook og LinkedIn entrer banen. Ved å annonsere gjennom disse kanalene får du et hendig sett med verktøy som tillater deg å sortere ut målgruppen og forme din kampanje slik at du får ønsket effekt gjennom markedsføringen. Med god funksjonalitet kan du overvåke kampanjens ytelse og finjustere underveis.

Facebook og LinkedIn har forskjellige bruksområder, og du bør her tenke nøye gjennom hva slags kundegrupper du sikter deg mot. Skal du selge dine produkter og tjenester til andre bedrifter? I så fall er LinkedIn din kanal. For mer forbrukerrettet salg er Facebook å foretrekke.

Annonsering på LinkedIn fungerer slik at brukerne mottar reklame i sin feed. Denne reklamen er skreddersydd til å treffe deres interessepunkter – og det er dermed mer sannsynlig at de engasjerer seg i produktene og tjenestene du tilbyr, gitt at du har truffet korrekt gruppe med kampanjen.

La oss se videre på hvordan du kan identifisere din kundegruppe.

Hvordan finne ditt publikum

Det første du bør spørre deg selv er: «Hvem er det jeg vil nå ut til?» La oss definere dette spørsmålet bedre ved å utbrodere:

1. Hvem er din ideelle kunde?

2. Hva er kundens problem som ditt produkt eller tjeneste skal løse?

3. På hvilken måte vil målgruppen interagere med ditt innhold/produkter/tjenester?

Ved å svare på disse spørsmålene er du på god vei til å kunne skreddersy markedsstrategien via LinkedIn. Verktøyet er nemlig utformet slik at du enkelt kan tilpasse hver kampanje – også underveis i markedsføringen – slik at du hele tiden har kontroll over hvem du når ut til.

Her er noen gode tips når du skal i gang med identifisering av målgruppen:Sørg for at din identifiserte målgruppe ikke blir for liten. Det kan være fort gjort å la seg rive med av verktøyets utallige muligheter – men hvis din målgruppe blir for snever vil du ikke kunne få den forventede eksponeringen fra annonseringen.

Sørg for at ditt innhold og strategi spiller sammen: det kan være lurt at du utvikler innholdet med en målrettet tilnærming. Ha denne identifiseringsprosessen i bakhodet, og bak inn strategien fra starten.

Ikke vær redd for å eksperimentere med forskjellige verktøy og metoder. Prøv ut forskjellige demografier og målgrupper. Det er enkelt å tilpasse en kampanje, så vær kreativ!

Vær varsom med å rette din kampanje etter målgruppens alder. Her er det lurere å rette seg mot ansiennitet. Alder er en demografi som i grunn ikke sier så mye om kundegruppens relevans for din bedrift, med mindre du spesifikt selger aldersrelaterte produkter eller tjenester.

Hvordan bruke verktøyene for målrettet markedsføring?

LinkedIn har utviklet en praktisk verktøykasse som gjør alt det vi har snakket om hittil til en sømløs og kreativ opplevelse. Samtidig er det lurt å bli kjent med de forskjellige mekanikkene under panseret slik at du kan bruke verktøyet for det det er verdt. Ta deg god tid med å gå igjennom de ulike delene av kampanjeverktøyet og bli kjent med knappene og spakene – da er det lettere å eksperimentere underveis!

La oss gå gjennom LinkedIns annonsørverktøy, steg for seg:

1. Første steg er å velge en forhåndsbestemt kampanjegruppe for markedsføringen. Her kan du velge grupper etter prosjekt, lokasjon, budsjett osv.

2. Neste steg er å sette opp kampanjens parametere, hvor vi først ser på kampanjens overordnede mål og hensikt. LinkedIn har gjort det enkelt å identifisere dine mål gjennom noen forhåndsbestemte kategorier, som vist under. Hver enkelt kategori har forskjellige egenskaper. Kategorien Brand Awareness har som mål å nå ut til kundene slik at de kan lære mer om din bedrift. Kategorien Website Visits har som mål å øke antall klikk inn til din nettside. Les gjennom hver enkelt kategori og finn den som passer best for din kampanje!

3. Videre tilpasser vi kampanjen til å nå ut mot et spesifikt publikum. Hvem er din målgruppe? Her kan du stille inn kampanjen mot lokasjon, fagfelt, ansiennitet, eller bedrifter og utdanningsinstitusjoner, for å nevne noe – samt også ekskludere grupper du vet ikke er aktuelle for din markedsføring.

Gjennom disse stegene finjusterer du hver enkelt kampanje slik at du både identifiserer og segmenterer brukergruppene du ønsker å nå ut til. Videre går du gjennom kampanjeverktøyets resterende steg for å forme annonsens format, plassering, samt budsjett og tidsskjema.

B2C-markedsføring gjennom Facebook

Det er ikke til å komme fra at LinkedIn er svært B2B-rettet, noe som dikterer hva du med hell kan annonsere gjennom kanalen. Dersom du ønsker å markedsføre deg mot et mer forbrukerrettet publikum anbefaler vi å prøve Facebook sine annonsørtjenester. På Facebook har du mange av de samme verktøyene for identifisering og segmentering, men du når ut til andre kundegrupper enn på LinkedIn.

Du har også muligheten å definere søkeord som målgruppen din benytter til å finne tjenestene og produktene som du selger. Deretter benytte markedskanaler som Google Ads og utføre søkemotoroptimalisering for at din bedrift er synlige mot disse søkene.

Øk din eksponering i dag

Med praktiske verktøy for annonsering gjennom LinkedIn og Facebook kan du allerede i dag øke din eksponering. Verktøysettet lar deg rette ditt innhold direkte mot høyaktuelle kundegrupper som har større sannsynlighet for å interagere med din bedrift.

Ta steget i dag og øk eksponeringen gjennom digital markedsføring!